Sempozyum Bilgileri

Sempozyumun Adı:

I.Ulusal Sağlık Okuryazarlığı Sempozyumu

Tema:

Kronik Hastalıklar ve Kanserler, Yaşlı ve Göçmen Sağlığında Sağlık Okuryazarlığı

Tarihi:

12-13-14 Mayıs 2022

Yer:

Artuklu Üniversitesi Kampüsü SKS (Sağlık Kültür Spor) konferans salonu. Sempozyum Aynı zamanda Online katılıma açık olacaktır.

Sempozyumun Dili:

Türkçe-İngilizce

Önemli Tarihleri:

  • Son Özet Gönderim Tarihi: 20 Nisan 2022
  • Tam Metinlerin Teslim Tarihi: 10 Mayıs 2022
  • Sempozyum Kesin Kayıt için Son tarih: 05 Mayıs 2022 

Sempozyumun Çıktıları:

  • Sempozyum Bildiri Özetleri Kitabı (Elektronik-ISBN’li)
  • Sempozyum Tam Metin Kitabı (Elektronik-ISBN’li)

Belgeler:

  • Sempozyum Katılım Sertifikası,
  • Bildiri gönderip sunum yapanlar için Sempozyum Katılım Sertifikası,

Sempozyum Sonrası Yayınlar ve Bildirilerin Makale Olarak Yayınlanması:

  • Sempozyum sonrası hazırlanacak olan özet ve tam metinler kitabı Elektronik ortamda ISBN numarası alınarak yayınlanacaktır ve web sitesinden katılımcıların erişimine açık olacaktır.
  • Sempozyumda sunulan bildirilerden isteyen katılımcıların tam metinleri hakemli akademik dergide yayımlananabilir: Turkish Journal of Health Literacy/Türkiye Sağlıkokuryazarlığı Dergisi yayınlanabilecektir. http://saglikokuryazarligidergisi.com/

İletişim ve Sekreterya:

Mutlu Alban

0542 430 13 15