Sağlık Okuryazarlığı Sempozyumu Konuları

1- Sağlık Okuryazarlığı,

2- Kronik Hastalıklar,

3- Kanserler,

4- Yaşlı ve Göçmen Sağlığı.