Program

 

I.Ulusal Sağlık Okuryazarlığı Sempozyumu

(Kronik Hastalıklar ve Kanserler, Yaşlı ve Göçmen Sağlığı)

12-13-14 Mayıs 2022

Mardin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 Mayıs 2022

 

 

 

09.30 – 10.15

Açılış ve Açılış Konuşmaları

 

 

 

 

 

 

10.15-10.45

Açılış Oturumu – Sağlık Okuryazarlığı ve Sağlık

 

Oturum Başkanları

Uzm. Dr. Saffet YAVUZ – Mardin İl Sağlık Müdürü

 

Prof. Dr. Salim BİLİCİ – Mardin Artuklu Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı

 

 

Sağlık Okuryazarlığı ve Sağlık

 

 

 

Prof. Dr. Seçil ÖZKAN – Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı

10.45 – 11.15

Ara ve Fotoğraf Çekimi

 

 

 

 

 

11.15-12.00

Oturum 1 – Göçmenlerde Sağlık Okuryazarlığı ve Sağlık İlişkisi

 

Oturum Başkanları

Dr. Altın MALAY – DSÖ Türkiye Ofisi

 

Dr. Kanuni KEKLİK – Göç Sağlığı Daire Başkanı – Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü

 

 

Göçmenlerde Sağlık Okuryazalığını Etkileyen Faktörler

 

Suriyeli Göçmenler İçin Evde Bakım ve Sağlık Okuryazarlığı

 

Dijital Sağlık Takibi ve Sağlık Okuryazarlığı

 

 

Uzm. Dr. Cihat ADIN – Mardin İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı

 

Dr. Serap ŞENER – DSÖ Türkiye Ofisi

 

 

Uzm. Dr. Berk GEROĞLU – DSÖ Türkiye Ofisi

12.00-13.00

Öğle Arası

 

 

 

 

13.00-14.00

Oturum 2Sağlık Okuryazarlığının Kronik Hastalıklar ve Yaşlı Sağlığına Etkileri

 

 

 

Oturum Başkanı

Uzm. Dr. Banu EKİNCİ – Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Kronik Hastalıklar ve Yaşlı Sağlığı Daire Başkanı

 

Yaşlılarda Aşı Okuryazarlığı

 

 

 

Erzincan- Uşak -Ht projesi

Prof. Dr. F. Nur BARAN AKSAKAL – Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı

14.00-14.15

Ara

 

 

14.15-14.45

Oturum 3 Akılcı İlaç Kullanımı ve Sağlık Okuryazarlığı

 

Oturum Başkanı

Dr. Ecz. Melda KEÇİK – DSÖ Türkiye Ofisi

Akılcı İlaç Kullanımı

 

 

Yaşlılarda Polifarmasi

Uzm. Ecz. Mesil AKSOY – Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Akılcı İlaç Kullanımı Dairesi Başkanı

 

Uzm. Fatma İŞLİ – Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Akılcı İlaç Kullanımı Dairesi Başkanı

14.45-15.00

Ara

 

15.00-16.30

Oturum 4 – Bildiri Sunumları

 

Oturum Başkanı

Dr. Öğretim Üyesi Hakan TÜZÜN – Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Dr. Kağan KARAKAYA – T.C. Sağlık Bakanlığı

 

20.00-22.00

GALA YEMEĞİ-Mardin Valiliği

 

 

 

 

13 Mayıs 2022

 

 

 

 

09.30-10.30

Oturum 5 – Sağlık Okuryazarlığı Projeleri

 

Oturum Başkanı

Prof. Dr. Metin HASDE – Ankara Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD

 

HELEM-EU – Development And Integration Of Health Literacy Education With Innovative Methods In Medical Curricula Across Europe

 

 

PED Chef – Increasing The Knowledge And Skills Of Pediatric Primary Care Practitioners Regarding The Promotion Of Healthy Nutrition İn Childhood: A Combination Of Culinary And Nutritional Education

 

 

HAPPY BONES- Physical Activity In Women In Menopause: A Collaborative Partnership For Active Lifestyles For The Prevention And Treatment Of Osteoporosis

 

 

 

Suriyeli Göçmenlerde Sağlık Okuryazarlığı Araştırma Sonuçları

 

Dr. Öğr. Üyesi Hülya ŞİRİN – Ankara Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı

 

 

 

 

Doç. Dr. Asiye UĞRAŞ DİKMEN – Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı

 

 

 

 

 

 

 

Öğr. Gör. Mustafa ALTUNSOY – Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Anabilim Dalı

 

 

 

 

 

Dr. Bahadır SUCAKLI DSÖ Türkiye Ofisi

 

10.30-10.45

Ara

 

 

 

10.45-12.00

Oturum 6 – Sağlık Politikaları ve Sağlık Okuryazarlığı

 

Oturum Başkanı

Prof. Dr. Toker ERGÜDER – Ankara Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı

 

Tütün kontrolünde sağlık okuryazarlığı

Obezite ve Sağlık Okuryazarlığı

 

 

Sağlıklı Yaşam

 

 

İklim Değişikliği ve Sağlık Okuryazarlığı

 

Uzm. Dr. Nureddin ÖZDENER – Adana İl Sağlık Müdürlüğü

 

Doç Dr. Eşref ARAÇ – Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı

 

Doç. Dr. Hasan Basri SAVAŞ – Mardin Artuklu Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı

 

Doç. Dr. Tufan NAYIR – DSÖ Türkiye Ofisi

12.00-13.00

Öğle Yemeği

 

 

 

 

 

13.00-14.00

Oturum 7Sağlık Okuryazarlığı Felsefesi ve Hizmetler

 

 

Oturum Başkanı

Prof.Dr. Mustafa Necmi İLHAN – Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı

 

Serap ŞENER DSÖ Türkiye Ofisi

 

Suriyeli Geçici Barınma Altında Yaşayan Kadınlarda Anne Ölümleri ve Nedenleri

 

Laymenlerin Uzmanlığından Uzmanların Laymenliğine: Sağlık Okuryazarlığına Felsefece Bir Bakış

 

Riskli Gebeliklerin Yönetiminde Sağlık Okuryazarlığı

 

Suriyeli Göçmenler İçin Sağlık Aracıları Uygulaması

Dr. Ali Tanju ALTUNSU – Adana İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı

 

 

Prof. Dr. Ömer BOZKURT – Mardin Artuklu Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü

 

 

Dr. Özlem ONAR DSÖ Türkiye Ofisi

 

 

Dr. Gökhan YILDIRIM UNFPA 

14.00-14.15

Ara

 

 

 

 

14.15-15.15

Oturum 8 Kanserlerden Korunma ve Sağlık Okuryazarlığı

 

Oturum Başkanı

Dr. Murat TÜRKYILMAZ – Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Kanser Daire Başkanı

 

Herkes Sağlık Okuryazarı Olsun Kimse Kanser Olmasın

 

Unutulan Kanser Etki Zinciri

 

 

Kanser Taramalarında Sağlık Okuryazarlığı ve Sağlık Hizmetleri

 

Kanser Epidemiyolojisi

 

Dr. Halil AKTAŞ – Akçaabat Sebat ASM- Aile hekimi

 

 

Prof. Dr. Emine Didem EVCİ KİRAZ – Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Halk Sağlığı AD

 

Doç. Dr. Serdar DENİZ – Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi

 

Dr. Öğretim Üyesi Emine BARAN DENIZ – Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı

15.15-15.30

Ara

 

 

 

15.30-16.30

 

Oturum 9Uzaktan Sağlık Hizmet Sunumu ve Sağlık Okuryazarlığı

 

 

 

Oturum Başkanı

Doç. Dr. Derya ÇAMUR Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gühane Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı

 

Kronik Hastalıklarda Uzaktan Sağlık Hizmet Sunumu

 

Konuşmacı-Ankara Halk Sağlığı Başkanlığı-

Konuşmacı-Konya Halk Sağlığı Başkanlığı-

Konuşmacı-Samsun Halk Sağlığı Başkanlığı-

(Mardin Aile Hekimlerinin katılımıyla)

 

Uzm. Dr. Banu EKINCI – Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Kronik Hastalıklar ve Yaşlı Sağlığı Daire Başkanı

16.30-16.45

Ara

16.45-17.45

Oturum 10Bildiri Sunumları

 

 

 

Oturum Başkanı

Dr. Öğretim Üyesi Cansu ÖZBAŞ – Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı

 

Doç. Dr. Ayşen Melek AYTUĞ KOŞAN – Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı

 

 

 

14 Mayıs 2022

10.00-10.45

Sempozyum Kapanış Bildirisi

Gazi Üniversitesi, Artuklu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, DSÖ Türkiye Ofisi, T.C. Sağlık Bakanlığı

10.45

Kapanış

11.00-18.00

Sosyal Program