Başvuru Süreci

BİLDİRİ SÜRECİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA:

Sempozyum kapsamında bildirilerin gönderilmesi, değerlendirilmesi ve diğer kabul süreçleri online olarak gerçekleştirilecektir.

Bildiri kabul süreci, Sempozyum Bilimsel Kurulunca görevlendirilecek hakemlerin değerlendirme sonucuna bağlıdır.

Özet bildirilerin kabulünden sonra mail yoluyla tam metin bildirilerinin gönderilmesi gerekmektedir.

Mail Adresleri:

soysempozyum@gmail.com

info@soy-saglikokuryazarligi.com

AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİ’nden yararlanacak olan katılımcılarımızın Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği gereği TAM METİN BİLDİRİ göndermeleri gerekmektedir.

  • Bildiri özeti son gönderim tarihi  05 Nisan 2022’dir.
  • Bildiriler sadece web sitesi üzerinden gönderilmelidir.
  • Bildiri özetleri Türkçe ve İngilizcen olarak gönderilecektir.
  • Bildiri özetlerin tamamı, başlık adı ve yazar adı- soyadı hariç olmak üzere 400 kelimeyi geçmemelidir.
  • Bildiri özetinde amaç, yöntem, bulgular, tartışma ile en az üç adet anahtar kelime yer almalıdır. 

1.AŞAMA- ÖZET GÖNDERME

Özet metinlerin sempozyum sekretaryasına son başvuru tarihine kadar gönderilmesi gerekmektedir.

Özet değerlendirme süreci en çok 15 gün sürmektedir. 

2.AŞAMA-BİLGİLENDİRME

Özet metninin değerlendirilmeye alınıp alınmayacağı konusunda bilgilendirme mailinin sekretarya tarafından gönderilmesi sağlanacaktır.

3.AŞAMA KABUL/RED YAZISI

On gün içinde hakem değerlendirme sonucunun bildirilmesi sağlanacaktır. Çift kör hakem değerlendirmesi süreci sonunda özetleri kabul edilen katılımcılara e-posta yoluyla haber verilir. 

4.AŞAMA- TAM METİNLERİN GÖNDERİLMESİ

Sempozyuma tam metin gönderilmesi zorunlu değildir. Ancak tam metin göndermek isteyenler,  hazırladıkları tam metinleri web sayfası üzerinden göndereceklerdir. Bildiri tam metinleri değerlendirildikten sonra sempozyum tam metinler kitabında yayımlanacaktır.

5.AŞAMA- KESİN KAYIT

Sempozyuma kesin kayıtlar 20 Nisan 2021 tarihine kadar kongre katkı payı ödenmek suretiyle gerçekleştirilmelidir. Kesin kayıt için ödemeler web sitesi Kayıt bölümünde belirtilen IBAN numarasına havale yoluyla gerçekleştirilebilir.

6.AŞAMA- ONLİNE KONGRE İÇİN ŞİFRELERİN GÖNDERİLMESİ

Sempozyuma kesin kayıt yaptıranların online sempozyum platformuna kayıtları yapılarak giriş şifreleri katılımcıya gönderilecektir. Katılımcılar sempozyum süresince bu şifreleri kullanarak bütün sunumları izleyebilecek ve bildirilerini sunabileceklerdir.

7.AŞAMA- BİLDİRİLERİN SUNULMASI

Online sempozyum platformu üzerinden sempozyum programı doğrultusunda katılımcılar bildirilerini sunacaklardır. 

Sempozyumda  sunulmamış olan  bildiriler kabul edilmiş olsalar dahi, sempozyum kitapçığında yer almayacaktır. Sunulmayan bildiriler için ücret iadesi yapılmamaktadır.

8.AŞAMA- KATILIM SERTİFİKALARI

Elektronik ortamda hazırlanmış olan sempozyum katılım sertifikaları ve teşekkür belgeleri katılımcıların mail adreslerine gönderilecektir.

9.AŞAMA- KİTAPLARIN HAZIRLANMASI

Sempozyum sonrasında kongre bildiri özetleri kitabı ve tam metin kitabı hazırlanarak katılımcıların kullanımına sunulacaktır.