I.Ulusal Sağlık Okuryazarlığı Sempozyumu
TEMA: Kronik Hastalıklar ve Kanserler, Yaşlı ve Göçmen Sağlığı
12-13-14 Mayıs 2022 / Artuklu Üniversitesi
I.Ulusal Sağlık Okuryazarlığı Sempozyumu
TEMA: Kronik Hastalıklar ve Kanserler, Yaşlı ve Göçmen Sağlığı
12-13-14 Mayıs 2022 / Artuklu Üniversitesi
I.Ulusal Sağlık Okuryazarlığı Sempozyumu
TEMA: Kronik Hastalıklar ve Kanserler, Yaşlı ve Göçmen Sağlığı
12-13-14 Mayıs 2022 / Artuklu Üniversitesi
I.Ulusal Sağlık Okuryazarlığı Sempozyumu
TEMA: Kronik Hastalıklar ve Kanserler, Yaşlı ve Göçmen Sağlığı
12-13-14 Mayıs 2022 / Artuklu Üniversitesi
Previous
Next

Değerli Katılımcılar,

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de beklenen yaşam süresinin uzaması, yaşlı nüfusunun artması ile birlikte kronik hastalıkların ve kanserlerin hastalık yükü de artmaktadır. Günlük yaşamda da sağlık, sosyal ve ekonomik yönleri açısından ciddi halk sağlığı sonuçları oluşturmaktadır. Bu hastalıklardan korunma, erken tanı, kanıta dayalı halk sağlığı müdahale programları ile mümkündür. Bu müdahale programlarında toplum ve bireylerin sağlık okuryazarlığı düzeyi, hem temel, hem de etkin müdahale alanıdır. Sağlık okuryazarlığı bireylerin sağlıkla ilgili bilgilere ulaşma, anlama ve karar verme süreçlerindeki bilişsel ve sosyal becerilerinin bütünüdür. Kronik hastalıkların yönetimi gibi karmaşık bir sürece, düşük sağlık okuryazarlığı düzeyinin eklenmesiyle, korunma-erken tanı ve tedavi süreçleri olumsuz etkilenmektedir. Dolayısıyla aktif yaşlılık için sağlık okuryazarlığının yükseltilmesi anahtar bir rol oynamaktadır.

Bu kapsamda I. Sağlık okuryazarlığı sempozyumun ana teması “Kronik Hastalıklar ve Kanserler, Yaşlı ve Göçmen Sağlığı” şeklinde saptanmıştır.

Bu sempozyuma bildirilerinizle katkı sunmanızı bekliyoruz.

Sempozyum Düzenleme Kurulu

Sempozyuma Katılım Ücretsizdir. Bildirilerinizi Aşağıdaki Mail Adreslerine Gönderebilirsiniz.

info@soy-saglikokuryazarligi.com

soysempozyum@gmail.com

  • Sempozyum sonrası hazırlanacak olan özet ve tam metinler kitabı Elektronik ortamda ISBN numarası alınarak yayınlanacaktır ve web sitesinden katılımcıların erişimine açık olacaktır.
  • Sempozyumda sunulan bildirilerden isteyen katılımcıların tam metinleri hakemli akademik dergide yayımlananabilir: Turkish Journal of Health Literacy/Türkiye Sağlıkokuryazarlığı Dergisi yayınlanabilecektir. http://saglikokuryazarligidergisi.com/
Destekleyen Kuruluşlar